IQ board - systemy do testów

Piloty generacji T02-RF

Urządzenia pracujące na częstotliwości fal radiowych dedykowane do mniejszych zastosowań. Piloty posiadają potwierdzenie przekazania danych do odbiornika oraz umożliwiają wyświetlenie na niewielkim ekranie zaznaczonych odpowiedzi typu A, B, C, D, F, G. Dodatkowo istnieje możliwość pracy w trybie danych typu liczbowego z zakresu 1-99 oraz obsługę wielokrotnego wyboru.

Czytaj więcej...

Piloty generacji T03-RF

Najnowsza genracja pilotówT03-RF, to typowy przykład urządzenia, które „może wszystko”. Terminale, które charakteryzują się dużym potencjałem funkcjonalnym, wyposażone w czytnik kart chipowych (obsługa legitymacji studenckich) oraz ekran graficzny. Dzięki dwukierunkowej komunikacji opartej o bezprzewodową sieć radiową do urządzenia mogą zostać przesłane dane (np. pytania testowe, komunikaty itp.).

Czytaj więcej...