ID-Gate

ID-Gate/Q-Bridge

ID-Gate/Q-Bridge jest oryginalnym systemem kontroli dostępu i kosztów do urządzeń wielofunkcyjnych firmy TOSHIBA. Polski oddział koncernu TOSHIBA opracował na podstawie japońskiego oryginału ID-Gate własny o nazwie Q-Bridge, pozwalający na współpracę z czytnikami dowolnego standardu kart zbliżeniowych. System ten działa w oparciu o programowy terminal wbudowany we wszystkie urządzenia MFP naszej firmy, które wyposażone są w kontrolery e-Bridge drugiej i trzeciej generacji.

Kontrola kosztów i dostępu do wszystkich funkcji urządzeń TOSHIBA. System gwarantuje pełną integralność z panelem sterowania urządzeń wielofunkcyjnych TOSHIBA. Bez autoryzacji niemożliwe jest wykonanie jakiejkolwiek czynności. Autoryzacja użytkowników odbywa się poprzez sprawdzanie ich uprawnień z głównym serwerem sieci komputerowej (np. serwerem domeny).

Dodanie lub usunięcie użytkownika z Active Directory jest jednoznaczne z nadaniem lub odebraniem uprawnień do wykonywania prac na urządzeniach MFP. Najważniejsze funkcjonalności systemu Q-Bridge.

Pełna kontrola dostępu do urządzeń za pomocą kart zbliżeniowych z możliwością alternatywnej autoryzacji poprzez podanie loginu i hasła

Możliwość sterowania dostępem do poszczególnych funkcjonalności maszyn dla poszczególnych użytkowników (np. dostęp do drukowania i kopiowania w kolorze tylko dla wybranych osób)

Określanie limitów na kopie i wydruków, w tym oddzielnie na kopie i wydruki kolorowe dla poszczególnych użytkowników

Statystyki oraz liczniki każdego z użytkowników dostępne w postaci plików LOG (do pobrania z maszyny jako CSV)

System nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania ani dodatkowego sprzętu komputerowego

Możliwość współpracy z dowolnym systemem kart zbliżeniowych Całość, razem z maszyną, objęte jest standardowa umową gwarancyjną, bez żadnego dodatkowego wsparcia technicznego

Pobierz ulotkę:

ulotka ID-Gate/Q-Bridge