Przyłącz się do rządowego programu dla szkół podstawowych „Aktywna tablica” i skorzystaj ze swojej szansy na doposażenie szkoły w:

tablicę interaktywną,
monitor interaktywny, 

projektor 
nagłośnienie
„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na który w roku 2017 przewidziana jest kwota 84 mln zł.  

W ramach programu w roku 2017 planuje się doposażenie w pomoce dydaktyczne do 5582 szkół. 
 

Harmonogram programu:  

- złożenie wniosków przez dyrektorów do organów prowadzących do 31 sierpnia 
- złożenie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów do 15 września 
- kwalifikacja wniosków do 27 września 
- przekazanie dotacji organom prowadzącym do 30 października  
- wykorzystanie wsparcia finansowego do 31 grudnia 

Nasze tablice i monitory interaktywne są wykorzystywane w ponad 25.000 klas w szkołach w całej Polsce.  

Firma BIFAX świadczy pomoc w doborze sprzętu i przystąpieniu do programu!!! 
Kliknij w poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej: